Białołęcki Ośrodek Sportu w skrócie BOS powstał w 1998 roku. Jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Siedzibą oraz terenem działania Ośrodka jest m.st. Warszawa. Celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców Warszawy.
Białołęcki Ośrodek Sportu działa w oparciu o obiekty sportowe znajdujące się przy ul. Światowida 56 i ul. Strumykowej 21 oraz boiska sportowe przy ul. Picassa – sezonowo dostępne dla klientów.

Wszystkie obiekty dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób zmotoryzowanych Ośrodek posiada wystarczającą ilość miejsc parkingowych na ogrodzonym terenie.

7 dni w tygodniu w godz. 6:00-22:00 (lipiec-sierpień 09:00-21:00)
PRZERWY W PRACY RECEPCJI 10:00 – 10:20, 17:30 – 17:50 lub 18:00 – 18:20