ROOT

Białołęcki Ośrodek Sportu, z siedzibą przy ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa przesyła Zapytanie ofertowe na:

Dzierżawę ścianki wspinaczkowej znajdującej się w hali sportowej Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej 21 w Warszawie.

Przedmiot dzierżawy:

Ścianka wspinaczkowa wraz z urządzeniami technicznymi wraz z wyposażeniem.

Opis przedmiotu zamówienia:  zgodnie z załącznikiem nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU DZIERŻAWY „Szczegółowe warunki dzierżawy”

Miejsce realizacji zamówienia: Hala sportowa Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej 21  - Ścianka wspinaczkowa

Termin wykonania zamówienia: 21 września 2022 r. – 29 grudnia 2023 r. (z wyłączeniem 1.11.2022 r.; 11.11.2022 r.; 26.12.2022 r.; 6.01.2023 r.; 7.04.2023 r.; 10.04.2023 r.; 1.05.2023 r.; 3.05.2023 r.; 1.11.2023 r.; 25.12.2023 r.) w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 18:00-22:00;

Zadanie nr 1 – usługi instruktorskie w obiekcie przy ul. Światowida 56

Prowadzenie zajęć w ramach Programu ,,LATO W MIEŚCIE 2022’’ w charakterze instruktora sportu w okresie od  27 czerwca  2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. z wyłączeniem dni wolnych od pracy tj. weekendów oraz  15 sierpnia 2022 r. – Wniebowzięcie NMP

Zadanie nr 2 –  usługi instruktorskie w obiekcie przy ul. Strumykowej 21

 Prowadzenie zajęć w ramach Programu ,,LATO W MIEŚCIE 2022’’ w charakterze instruktora sportu w okresie od  27 czerwca  2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. z wyłączeniem dni wolnych od pracy tj. weekendów oraz  15 sierpnia 2022 r. – Wniebowzięcie NMP

Zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Wykonanie w  2020 r. poboru i badania wody w zakresie chemicznym, mikrobiologicznym i na obecność Legionelli z pływalni Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Światowida 56, oraz na obecność Legionelli z instalacji ciepłej wody użytkowej z obiektów Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Światowida 56, i ul. Strumykowej 21.

Szczegółowy zakres czynności związanych z w/w usługą określa załącznik nr 1 do umowy.

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług z zakresu organizowania i nadzorowania przebiegu działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Białołęckim Ośrodku Sportu.

Podkategorie

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Białołęckiego Ośrodka Sportu.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP