ROOT

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług serwisowo-konserwacyjnych centrali klimatyzacyjnej, central wentylacji mechanicznej i osuszaczy.

Zapytanie ofertowe: Wykonanie w 2019 r. poboru i badania wody w zakresie chemicznym, mikrobiologicznym i na obecność Legionelli z pływalni Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Światowida 56, oraz na obecność Legionelli z instalacji wody użytkowej z obiektów Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Światowida 56, ul. Strumykowej 21, obiektu „Orlik” przy ul. Krzyżówki i obiektu „Syrenka” przy ul. Picassa.

Białołęcki Ośrodek Sportu, z siedzibą przy ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na :

  • · prowadzenie zajęć aerobiku w charakterze instruktora sportu
  • · prowadzenie zajęć aqua aerobiku w charakterze instruktora sportu 
  • · prowadzenie zajęć z nauki pływania dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo w charakterze instruktora sportu
  • · obsłudze sztucznej ściany wspinaczkowej w charakterze operatora

Białołęcki Ośrodek Sportu, z siedzibą przy ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Zapewnienie zabezpieczenia medycznego uczestnikom imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Białołęcki Ośrodek Sportu w roku 2019 r. 

 

BOS-PG /PN/3/2018

"Dostawa energii cieplnej i usługa przesyłu/dystrybucji do obiektu Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie, przy ul. Światowida 56, w okresie od 1 grudnia 2018 do 30 listopada 2020."

 

Zmiana terminu składania ofert:

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 23 listopada 2018 r. do godz.10.00.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 10.15.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Podkategorie

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP