ROOT

Białołęcki Ośrodek Sportu, z siedzibą przy ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa przesyła Zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na :

  • Zadanie nr 1 - prowadzenie zajęć w ramach Programu „Lato w Mieście 2024” w charakterze instruktora sportu w hali sportowej przy ul. Światowida  56 w Warszawie lub na boisku do piłki nożnej w obiekcie przy ul. Strumykowej 21 w dniach od 24 czerwca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. (z wyłączeniem weekendów oraz 15 sierpnia 2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PROWADZENIE ZAJĘĆ ZUMBA FITNESS W BIAŁOŁĘCKIM OŚRODKU SPORTU W 2024 ROKU.

Białołęcki Ośrodek Sportu przesyła zapytanie ofertowe na uługę demontażu oraz ponownego montażu powłok pneumatycznych rozłożonych nad  boiskami  piłkarskimi w obiektach Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie.

Podkategorie

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Białołęckiego Ośrodka Sportu.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP