Białołęcki Ośrodek Sportu, z siedzibą przy ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa przesyła Zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na :

  • Zadanie nr 1 - prowadzenie zajęć aqua aerobiku na pływalni Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56 w 2024 roku. 
  • Zadanie nr 2 - prowadzenie zajęć sportowo–rekreacyjnych na pływalni Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56, w ramach programu „Senior starszy sprawniejszy 2024 r.
  • Zadanie nr 3 - prowadzenie zajęć sportowo–rekreacyjnych w hali sportowej Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej 21, w ramach programu „Senior starszy sprawniejszy 2024 r.
  • Zadanie nr 4 - prowadzenie zajęć w ramach Programu „Zima w Mieście 2024” w charakterze instruktora sportu w hali sportowej przy ul. Światowida  56 w Warszawie w dniach od 15.01.2024r do 26.01.2024 r.(z wyłączeniem 20-21.01.2024 r)
  • Zadanie nr 5 - prowadzenie zajęć w ramach Programu „Zima w Mieście 2024” w charakterze instruktora sportu w hali pneumatycznej (balon) przy ul. Strumykowej 21 w Warszawie w dniach od 15.01.2024r do 26.01.2024 r. (z wyłączeniem 20-21.01.2024 r)
  • Zadanie nr 6 - prowadzenie zajęć w ramach Programu „Zima w Mieście 2024” w charakterze operatora ścianki wspinaczkowej przy ul. Strumykowej 21 w Warszawie w dniach od 15.01.2024r do 26.01.2024 r. (z wyłączeniem 20-21.01.2024 r).