ROOT

Białołęcki Ośrodek Sportu przesyła zapytanie ofertowe na uługę demontażu oraz ponownego montażu powłok pneumatycznych rozłożonych nad  boiskami  piłkarskimi w obiektach Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie.

Białołęcki Ośrodek Sportu, z siedzibą przy ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na:

 Naprawę przyłącza wodnego w obiekcie Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej 21 w Warszawie.

Zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na :

  • Zadanie nr 1 - prowadzenie zajęć w ramach Programu „Zima w Mieście 2024” w charakterze instruktora sportu w hali sportowej przy ul. Światowida  56 w Warszawie w dniach od 15.01.2024r do 26.01.2024 r.(z wyłączeniem 20-21.01.2024 r)
  • Zadanie nr 2 - prowadzenie zajęć w ramach Programu „Zima w Mieście 2024” w charakterze operatora ścianki wspinaczkowej przy ul. Strumykowej 21 w Warszawie w dniach od 15.01.2024r do 26.01.2024 r. (z wyłączeniem 20-21.01.2024 r).

Podkategorie

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Białołęckiego Ośrodka Sportu.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP