Białołęcki Ośrodek Sportu, z siedzibą przy ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa przesyła Zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na :

  • Zadanie nr 1 - prowadzenie zajęć aqua aerobiku na pływalni Białołęckiego Ośrodka Sportu w 2022 r.; 
  • Zadanie nr 2 - prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na pływalni Białołęckiego Ośrodka Sportu w ramach programu „Senior starszy sprawniejszy 2022 r.
  • Zadanie nr 3 - prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych w hali sportowej Białołęckiego Ośrodka Sportu w ramach programu „Senior starszy sprawniejszy 2022 r.