Białołęcki Ośrodek Sportu, z siedzibą przy ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa przesyła zapytanie ofertowe na:

Dzierżawę sztucznego lodowiska w sezonie zimowym 2020/2021 na obiekcie sportowym przy ul Strumykowej 21 w Warszawie.

Przedmiot dzierżawy:

Sztuczne lodowisko z dwoma kontenerami (kasa, wypożyczalnia łyżew) oraz urządzeniami technicznymi wraz z wyposażeniem, w sezonie zimowym 2020/2021 na obiekcie sportowym przy ul. Strumykowej 21 w Warszawie.